PHÂN HỆ CHỨC NĂNG DÀNH CHO QUẢN TRỊ WEB

 • Phân hệ giúp người quản trị web dễ dàng quản lý, giám sát và điều hành công việc. Hỗ trợ cơ chế tương tác, trao đổi và điều hành thông qua ứng dụng trên thiết bị di động, giúp tiết kiệm thời gian, xử lý các vấn đề được kịp thời.
 • Cung cấp kênh liên lạc nhóm, kênh liên lạc cá nhân hiệu quả, chính quy, an toàn cho nội bộ.
 • Xử lý nhanh chóng các phản ánh, góp ý theo thời gian thực, kịp thời xử lý sai phạm.
 • Số liệu báo cáo, thống kê theo thời gian thực, giám sát chặt chẽ quá trình xử lý của các cấp, đơn vị liên quan.

ỨNG DỤNG DÀNH CHO QUẢN LÝ, CHUYÊN VIÊN

 • Dễ dàng quản lý thông tin tài khoản chuyên viên.
 • Kịp thời xử lý các phản ánh, góp ý của người dân, tổ chức.
 • Kịp thời xử lý các công việc theo sự phân công, chỉ đạo của lãnh đạo.
 • Cập nhật tức thời các thông tin tuyên truyền.
 • Nắm bắt nhanh chóng danh sách và chi tiết thư mời họp.
 • Trao đổi thông tin với các phòng ban nhanh chóng, tiết kiệm chi phí thời gian với ứng dụng SMS và điện thoại miễn phí.

ỨNG DỤNG DÀNH CHO NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC

 • Xem chi tiết thông tin các trang như: Giới thiệu, Lịch sử hình thành, Cơ cấu tổ chức, …
 • Xem các tin tức mới, thông tin tuyên truyền mới, tin nhắn tuyên truyền.
 • Gửi phản ánh, góp ý, xem phản ánh đã gửi.